2022 en daarna

De onzekere economische situatie speelt elke burger en ook elke organisatie en onderneming parten. De kostprijs van de nutsvoorzieningen is begin 2022 zienderogen toegenomen. In de periode januari-februari werd in het UZ Brussel een meerkost van gas en elektriciteit genoteerd van 2,5 miljoen euro! De kost van gas was met 1,782 miljoen euro in 2021 31,1% hoger dan in 2020.

De toegenomen kostprijzen leiden tot bijkomende indexaanpassingen die de personeelskost verhogen. De beleggersmarkten zijn onrustig en dat heeft dan weer o.m. een invloed op de opbrengsten van het UZ Brussel pensioenfonds. Ook de inkoopprijs van veel ander materiaal is gestegen en stijgt nog.

Het UZ Brussel volgt uiteraard op de voet de grote hervorming van de ziekenhuisfinanciering waarover federaal minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke zich buigt. Naast de hervorming van het ziekenhuislandschap en van de nomenclatuur, het beheersen van de supplementen en het afstemmen van de ziekenhuisfinanciering op de bereikte kwaliteit, kan dit een fundamentele invloed uitoefenen op de werking van het ziekenhuis.

Het UZ Brussel zal de interne processen, o.m. via digitalisering, verder verbeteren. Daarbij wordt vertrokken van een Lean-uitgangspunt, d.w.z. dat de procesverbeteringen ook een verbetering moeten zijn voor de patiënt. Voorbeelden in 2021 zijn de organisatie van een snellere en effectievere facturatie en een volledig vernieuwde organisatie van de apotheek. Ook in het Ruimteplan van het ziekenhuis, dat in volle uitbouw is, staat de beleving van de patiënt centraal.

Het vinden van voldoende competente, gemotiveerde medewerkers blijft een grote uitdaging waarmee de ganse zorgsector wordt geconfronteerd. Dit is niet nieuw, maar door de groeiende zorgnood is de verwachting dat het tekort nog nijpender zal worden. Niet zomaar heeft het UZ Brussel de voorbije jaren volop ingezet op ondersteuning en waardering van de medewerkers. Het zal dat met veel overtuiging blijven doen.

Onzekerheid troef vandaag in onze samenleving. Hoge inflatie, oorlog in Europa, stijgende prijzen van energie en andere producten, en productschaarste. De uitdaging is om als organisatie toch houvast te hebben en te houden.

De onzekere economische situatie speelt elke burger en ook elke organisatie en onderneming parten. De kostprijs van de nutsvoorzieningen is begin 2022 zienderogen toegenomen. In de periode januari-februari werd in het UZ Brussel een meerkost van gas en elektriciteit genoteerd van 2,5 miljoen euro! De kost van gas was met 1,782 miljoen euro in 2021 31,1% hoger dan in 2020.

De toegenomen kostprijzen leiden tot bijkomende indexaanpassingen die de personeelskost verhogen. De beleggersmarkten zijn onrustig en dat heeft dan weer o.m. een invloed op de opbrengsten van het UZ Brussel pensioenfonds. Ook de inkoopprijs van veel ander materiaal is gestegen en stijgt nog.

Het UZ Brussel volgt uiteraard op de voet de grote hervorming van de ziekenhuisfinanciering waarover federaal minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke zich buigt. Naast de hervorming van het ziekenhuislandschap en van de nomenclatuur, het beheersen van de supplementen en het afstemmen van de ziekenhuisfinanciering op de bereikte kwaliteit, kan dit een fundamentele invloed uitoefenen op de werking van het ziekenhuis.

Het UZ Brussel zal de interne processen, o.m. via digitalisering, verder verbeteren. Daarbij wordt vertrokken van een Lean-uitgangspunt, d.w.z. dat de procesverbeteringen ook een verbetering moeten zijn voor de patiënt. Voorbeelden in 2021 zijn de organisatie van een snellere en effectievere facturatie en een volledig vernieuwde organisatie van de apotheek. Ook in het Ruimteplan van het ziekenhuis, dat in volle uitbouw is, staat de beleving van de patiënt centraal.

Het vinden van voldoende competente, gemotiveerde medewerkers blijft een grote uitdaging waarmee de ganse zorgsector wordt geconfronteerd. Dit is niet nieuw, maar door de groeiende zorgnood is de verwachting dat het tekort nog nijpender zal worden. Niet zomaar heeft het UZ Brussel de voorbije jaren volop ingezet op ondersteuning en waardering van de medewerkers. Het zal dat met veel overtuiging blijven doen.

Onzekerheid troef vandaag in onze samenleving. Hoge inflatie, oorlog in Europa, stijgende prijzen van energie en andere producten, en productschaarste. De uitdaging is om als organisatie toch houvast te hebben en te houden.

2022 en daarna