Merci

In 2020 deemsterde het luid algemeen applaus voor de inzet van de zorgverstrekkers tijdens de eerste coronagolven weg. Het maakte bij velen plaats voor frustratie voor de aanhoudende strenge voorzorgsmaatregelen. In dat eerste COVID-19--jaar werden veel en talrijke giften voor medewerkers aangeboden en dat viel in 2021 bijna helemaal stil.

Beide coronajaren 2020 en 2021 hebben opnieuw aangetoond hoe belangrijk menselijke inzet is. Alle geneeskundige en andere technologie ten spijt hadden we het nooit gered zonder de inbreng van velen. Die inzet is ook vandaag nog extra hoog.

Ook in die moeilijke coronajaren is de motivatie van de medewerkers op het hoogste niveau gebleven. De lage graad van absenteïsme en de hoge graad van het tegen corona gevaccineerd aantal personeelsleden is daar een indicatie van (97%!).

Dat ook het algemeen publiek de inzet van de ziekenhuismedewerkers waardeert, blijkt uit de talrijke giften aan de UZ Brussel Foundation, de vzw van het ziekenhuis die inspanningen doet om fondsen te werven voor het UZ Brussel en zijn patiënten, zowel voor de zorg zelf als voor wetenschappelijk onderzoek. In 2021 bereidde de Foundation ook mee het Care4Me-programma voor. Minstens een jaar lang wil het ziekenhuis zijn medewerkers een cocktail aanbieden van kleine en grote verrassingen met shots vol energie, waardering en verbinding. Dit programma is mogelijk dankzij giften ingezameld door de UZ Brussel Foundation.

Echter, de druk op de zorgorganisaties bleef ook in 2021 zeer hoog. Een besmette patiënt vraagt meer en intensievere zorg. Covid vraagt dat zorg altijd in volledig beschermende kledij wordt gegeven, hetgeen zwaar weegt op de medewerkers. Er werd volop getest en voortdurend moest planning worden aangepast aan weer nieuwe beslissingen en situaties. Bedden en/of diensten werden gesloten, medewerkers werden naar andere diensten overgeplaatst, zieke medewerkers moesten worden vervangen, … Dit alles vroeg van iedereen een grote mentale flexibiliteit.

De nood om de zorgmedewerkers doorlopend een hart onder de riem te steken en hen mentaal te ondersteunen bleef. N.a.v. corona werd Villa Samson omgedoopt tot Villa Veerkracht, een rustige plek buiten maar dichtbij het ziekenhuis waar de medewerkers steun en een luisterend oor vonden. Dat initiatief werd ook in 2021 verdergezet. Ook de kleine, veelbetekenende acties gingen door. Zo werd aan de hoofdingang een pop-upbar met een zomers aanbod geopend en gingen directieleden zelf met karretjes met oliebollen rond in het ziekenhuis. Het bezoek van Koning Filip en Koningin Mathilde aan de afdeling Intensieve Zorg van het UZ Brussel stak in 2021 de medewerkers ook een hart onder de riem.

Ook in die moeilijke coronajaren is de motivatie van de medewerkers op het hoogste niveau gebleven. De lage graad van absenteïsme en de hoge graad van het tegen corona gevaccineerd aantal personeelsleden is daar een indicatie van (97%!).

Dat ook het algemeen publiek de inzet van de ziekenhuismedewerkers waardeert, blijkt uit de talrijke giften aan de UZ Brussel Foundation, de vzw van het ziekenhuis die inspanningen doet om fondsen te werven voor het UZ Brussel en zijn patiënten, zowel voor de zorg zelf als voor wetenschappelijk onderzoek. In 2021 bereidde de Foundation ook mee het Care4Me-programma voor. Minstens een jaar lang wil het ziekenhuis zijn medewerkers een cocktail aanbieden van kleine en grote verrassingen met shots vol energie, waardering en verbinding. Dit programma is mogelijk dankzij giften ingezameld door de UZ Brussel Foundation.

Echter, de druk op de zorgorganisaties bleef ook in 2021 zeer hoog. Een besmette patiënt vraagt meer en intensievere zorg. Covid vraagt dat zorg altijd in volledig beschermende kledij wordt gegeven, hetgeen zwaar weegt op de medewerkers. Er werd volop getest en voortdurend moest planning worden aangepast aan weer nieuwe beslissingen en situaties. Bedden en/of diensten werden gesloten, medewerkers werden naar andere diensten overgeplaatst, zieke medewerkers moesten worden vervangen, … Dit alles vroeg van iedereen een grote mentale flexibiliteit.

De nood om de zorgmedewerkers doorlopend een hart onder de riem te steken en hen mentaal te ondersteunen bleef. N.a.v. corona werd Villa Samson omgedoopt tot Villa Veerkracht, een rustige plek buiten maar dichtbij het ziekenhuis waar de medewerkers steun en een luisterend oor vonden. Dat initiatief werd ook in 2021 verdergezet. Ook de kleine, veelbetekenende acties gingen door. Zo werd aan de hoofdingang een pop-upbar met een zomers aanbod geopend en gingen directieleden zelf met karretjes met oliebollen rond in het ziekenhuis. Het bezoek van Koning Filip en Koningin Mathilde aan de afdeling Intensieve Zorg van het UZ Brussel stak in 2021 de medewerkers ook een hart onder de riem.

In 2020 deemsterde het luid algemeen applaus voor de inzet van de zorgverstrekkers tijdens de eerste coronagolven weg. Het maakte bij velen plaats voor frustratie voor de aanhoudende strenge voorzorgsmaatregelen. In dat eerste COVID-19--jaar werden veel en talrijke giften voor medewerkers aangeboden en dat viel in 2021 bijna helemaal stil.

Beide coronajaren 2020 en 2021 hebben opnieuw aangetoond hoe belangrijk menselijke inzet is. Alle geneeskundige en andere technologie ten spijt hadden we het nooit gered zonder de inbreng van velen. Die inzet is ook vandaag nog extra hoog.

Merci