Kinderarts en VUB-onderzoeker Willem Staels bekroond met internationale prijs voor baanbrekend diabetesonderzoek - UZ Brussel kinderarts en VUB-onderzoeker prof. dr. Willem Staels werd door de European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) bekroond met de ‘Young Investigator Award' voor zijn baanbrekend onderzoek naar diabetes. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan jonge veelbelovende onderzoekers voor uitmuntend wetenschappelijk werk in het domein van de kinderendocrinologie. Zijn onderzoek heeft als doel een echte genezing te vinden voor diabetes en richt zich hiervoor op het beter begrijpen van bètacellen.

UZ Brussel wint twee SPX Awards - Twee UZ Brussel projecten kregen de eerste Europese Shared Patient eXperience Awards. Verpleegkundige Sarina Pierlé en haar collega’s van Intensieve Zorg zetten PIOEN (Patiënt en familie Ondersteuning en Nazorg) op de kaart, en prof. dr. Gerlant van Berlaer (kinder- en spoedarts) kreeg de onderscheiding voor zijn project en onderzoek m.b.t. de VR-bril om pijn en stress te verminderen. Beide projecten kregen de meeste publieksstemmen.

Dr. Erika Joos van de dienst Fysische Geneeskunde & revalidatie won een Clinical Research Award uitgereikt op het World Congress of the International Society for Medical Shockwave Treatment.

CEO Marc Noppen verkozen tot Zorgpersoonlijkheid van het jaar - In 2021 werd de CEO van het UZ Brussel,  prof. dr.  Marc Noppen verkozen tot Zorgpersoonlijkheid van het jaar door ZORGMagazine. Hij nam de award in ontvangst als erkenning van alle medewerkers in het UZ Brussel.

Milieu- en mobiliteitscoördinator Nico Van Elzen werd uitgeroepen tot Fleet Mobility Manager van het jaar 2021 - Hij ontving deze onderscheiding omdat hij de afgelopen jaren de mobiliteit in en rond het ziekenhuis grondig hervormde door te sensibiliseren en te faciliteren.

Ook in 2021 hebben medewerkers en teams zich onderscheiden:

In 2021 gebeurden een aantal belangrijke aanstellingen in het UZ Brussel:

 • Prof. dr. Sabine Allard als diensthoofd Interne Geneeskunde
 • Prof. dr. Michaël Bruneau als diensthoofd Neurochirurgie
 • Prof. dr. Inge Gies als diensthoofd Pediatrie
 • Prof. dr. Siddharta Lieten als dienstverantwoordelijke Geriatrie
 • Dr. Marc Schiltz als dienstverantwoordelijke Fysische Geneeskunde & Revalidatie
 • Dr. Domien Vanhonacker als dienstverantwoordelijke Anesthesiologie en Perioperatieve geneeskunde
 • Prof. dr. Vedat Topsakal als diensthoofd Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO)
 • Prof. dr. Ilse Weets als diensthoofd Klinische Biologie

Het ziekenhuis stimuleerde in het coronajaar 2021 ook het online leren door alle medewerkers vrije toegang te geven tot het digitaal platform GoodHabitz. Een heel jaar lang konden ze daardoor bijna 100 online trainingen volgen in het teken van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Eind 2021 had het UZ Brussel 3.304 voltijdse equivalenten in dienst tegenover 3.292 in januari van dat jaar.

Het UZ Brussel kreeg ook in 2021 het Top Employer Logo toegekend. De personeelsrekruteringscampagne ‘Wat deed Dimitri?’ haalde de top 3 van ‘Beste Externe Marketing’ uitgereikt door ZORGMagazine.

Immers, de zorgverleners raakten zelf ook besmet en tegelijk werden ze geconfronteerd met besmettingen in de thuissituatie. Anders dan in een crisis die zich extern afspeelt en waar het ziekenhuis mensen moet opvangen, zit je er als ziekenhuis, net als andere organisaties, middenin. Meer nog, aangezien je besmette mensen opvangt, worden zorgverstrekkers extra kwetsbaar. Terwijl in de samenleving ondertussen de coronamaatregelen werden versoepeld, blijft de druk op de zorgverstrekkers in de ziekenhuizen groot.

Het kortetermijn absenteïsme (minder dan 30 dagen) is ook in 2021 in het algemeen laag gebleven en dat pleit voor de inzet van de medewerkers. Er is echter geen buffer van medewerkers die bij uitval klaar staan om in te springen. Integendeel, er is in een reguliere situatie al doorlopend een tekort.

Het is niet zeer duidelijk of de ganse coronacrisis een positieve of negatieve weerslag heeft (gehad) op de aantrekkingskracht van zorgorganisaties als werkgever. Met 4.811 kandidaturen in 2021 scoorde het UZ Brussel in elk geval iets hoger dan in 2019 (4.738), in 2020 waren het er 6.169.
Covid-19 was (en is) een grote logistieke uitdaging omdat het om een besmettelijk virus gaat. De crisis toonde echter in 2020 en 2021 aan hoe kwetsbaar de zorgsector is door het tekort aan zorgverstrekkers. Terwijl de zorgnood in het algemeen toeneemt, wordt het gebrek aan menskracht schrijnender. 

De mensen (en het tekort)

Het UZ Brussel kreeg ook in 2021 het Top Employer Logo toegekend. De personeelsrekruteringscampagne ‘Wat deed Dimitri?’ haalde de top 3 van ‘Beste Externe Marketing’ uitgereikt door ZORGMagazine.

In 2021 gebeurden een aantal belangrijke aanstellingen in het UZ Brussel:

 • Prof. dr. Sabine Allard als diensthoofd Interne Geneeskunde
 • Prof. dr. Michaël Bruneau als diensthoofd Neurochirurgie
 • Prof. dr. Inge Gies als diensthoofd Pediatrie
 • Prof. dr. Siddharta Lieten als dienstverantwoordelijke Geriatrie
 • Dr. Marc Schiltz als dienstverantwoordelijke Fysische Geneeskunde & Revalidatie
 • Dr. Domien Vanhonacker als dienstverantwoordelijke Anesthesiologie en Perioperatieve geneeskunde
 • Prof. dr. Vedat Topsakal als diensthoofd Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO)
 • Prof. dr. Ilse Weets als diensthoofd Klinische Biologie

Dr. Erika Joos van de dienst Fysische Geneeskunde & revalidatie won een Clinical Research Award uitgereikt op het World Congress of the International Society for Medical Shockwave Treatment.

Kinderarts en VUB-onderzoeker Willem Staels bekroond met internationale prijs voor baanbrekend diabetesonderzoek - UZ Brussel kinderarts en VUB-onderzoeker prof. dr. Willem Staels werd door de European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) bekroond met de ‘Young Investigator Award' voor zijn baanbrekend onderzoek naar diabetes. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan jonge veelbelovende onderzoekers voor uitmuntend wetenschappelijk werk in het domein van de kinderendocrinologie. Zijn onderzoek heeft als doel een echte genezing te vinden voor diabetes en richt zich hiervoor op het beter begrijpen van bètacellen.

UZ Brussel wint twee SPX Awards - Twee UZ Brussel projecten kregen de eerste Europese Shared Patient eXperience Awards. Verpleegkundige Sarina Pierlé en haar collega’s van Intensieve Zorg zetten PIOEN (Patiënt en familie Ondersteuning en Nazorg) op de kaart, en prof. dr. Gerlant van Berlaer (kinder- en spoedarts) kreeg de onderscheiding voor zijn project en onderzoek m.b.t. de VR-bril om pijn en stress te verminderen. Beide projecten kregen de meeste publieksstemmen.

CEO Marc Noppen verkozen tot Zorgpersoonlijkheid van het jaar - In 2021 werd de CEO van het UZ Brussel,  prof. dr.  Marc Noppen verkozen tot Zorgpersoonlijkheid van het jaar door ZORGMagazine. Hij nam de award in ontvangst als erkenning van alle medewerkers in het UZ Brussel.

Milieu- en mobiliteitscoördinator Nico Van Elzen werd uitgeroepen tot Fleet Mobility Manager van het jaar 2021 - Hij ontving deze onderscheiding omdat hij de afgelopen jaren de mobiliteit in en rond het ziekenhuis grondig hervormde door te sensibiliseren en te faciliteren.

Ook in 2021 hebben medewerkers en teams zich onderscheiden:

Het ziekenhuis stimuleerde in het coronajaar 2021 ook het online leren door alle medewerkers vrije toegang te geven tot het digitaal platform GoodHabitz. Een heel jaar lang konden ze daardoor bijna 100 online trainingen volgen in het teken van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Eind 2021 had het UZ Brussel 3.304 voltijdse equivalenten in dienst tegenover 3.292 in januari van dat jaar.

Immers, de zorgverleners raakten zelf ook besmet en tegelijk werden ze geconfronteerd met besmettingen in de thuissituatie. Anders dan in een crisis die zich extern afspeelt en waar het ziekenhuis mensen moet opvangen, zit je er als ziekenhuis, net als andere organisaties, middenin. Meer nog, aangezien je besmette mensen opvangt, worden zorgverstrekkers extra kwetsbaar. Terwijl in de samenleving ondertussen de coronamaatregelen werden versoepeld, blijft de druk op de zorgverstrekkers in de ziekenhuizen groot.

Het kortetermijn absenteïsme (minder dan 30 dagen) is ook in 2021 in het algemeen laag gebleven en dat pleit voor de inzet van de medewerkers. Er is echter geen buffer van medewerkers die bij uitval klaar staan om in te springen. Integendeel, er is in een reguliere situatie al doorlopend een tekort.

Het is niet zeer duidelijk of de ganse coronacrisis een positieve of negatieve weerslag heeft (gehad) op de aantrekkingskracht van zorgorganisaties als werkgever. Met 4.811 kandidaturen in 2021 scoorde het UZ Brussel in elk geval iets hoger dan in 2019 (4.738), in 2020 waren het er 6.169.
Covid-19 was (en is) een grote logistieke uitdaging omdat het om een besmettelijk virus gaat. De crisis toonde echter in 2020 en 2021 aan hoe kwetsbaar de zorgsector is door het tekort aan zorgverstrekkers. Terwijl de zorgnood in het algemeen toeneemt, wordt het gebrek aan menskracht schrijnender. 

De mensen (en het tekort)