Cijfers zeggen niet alles, 
maar soms toch veel

Natuurlijk zijn soms heel essentiële zaken niet in cijfers te vatten. En wat niet becijferd kan worden, maakt het zeker niet automatisch onbelangrijk. Context is belangrijk én vergelijken. Dat geldt zeker voor 2021.

De cijfers van 2021 vergelijken met 2020 en 2019 leert ons het meest.

In 2020 konden de ziekenhuizen rekenen op steun vanuit de overheid omwille van het sterk verminderde activiteitsniveau. Dit is in 2021 niet meer het geval. We krijgen enkel nog een vergoeding voor de verhoogde kosten gelinkt aan de behandeling van covid patiënten. 

Niettegenstaande dit alles slaagde het UZ Brussel erin om ook in beide coronajaren 2020 en 2021 financieel positief af te sluiten.

De bedrijfsopbrengsten bleven de voorbije drie jaren toenemen: 543,8 miljoen euro in 2021, tegenover 503,4 in 2020 en 495,5 in 2019. Ook de bedrijfskosten namen over de voorbije drie jaren toe: 486,9 miljoen euro in 2019, 509 in 2020 en 535,6 in 2021. Het bedrijfsresultaat was daarmee in 2021 8,2% hoger dan in 2020. In 2020 werd een negatieve bedrijfsmarge vastgesteld van 1,11% die werd gecompenseerd met positieve financiële en uitzonderlijke resultaten. In 2021 was de bedrijfsmarge opnieuw positief.

In 2019 werden 413.937 raadplegingen genoteerd tegenover 369.482 in het eerste coronajaar 2020. Dat aantal steeg in 2021 met 3,5% tot 428.504 in vergelijking met 2019, dus tot meer dan voor covid-19 toesloeg. In de meeste andere activiteitendomeinen herneemt de activiteit in 2021 duidelijk maar nog niet helemaal tot het niveau van voor corona. Met 27.859 meerdaagse opnames in 2021 steeg het aantal met 8,61 tegenover 2020 en daalde met 10,22% tegenover 2019. Zelfde trend m.b.t. de dagopnames: met 32.235 een stijging van 21,9% tegenover 2020 en een daling van 1,83% tegenover 2019. Of nog het aantal patiëntencontacten op de spoedgevallendienst: 78.842 in 2019, 61.486 in 2020 en 67.611 in 2021.

meerdaagse opnames
27.859

+ 8.61% t.o.v. 2020

contacten op Spoed
67.611

+ 9.96% t.o.v. 2020

dagopnames
32.235

+ 28.04% t.o.v. 2020

raadplegingen
428.504

+ 15.97% t.o.v. 2020

bedrijfskosten
€ 535,6 miljoen

+ 5.23% t.o.v. 2020

bedrijfopbrengsten
€ 543,8 miljoen

+ 8.03% t.o.v. 2020

In 2020 konden de ziekenhuizen rekenen op steun vanuit de overheid omwille van het sterk verminderde activiteitsniveau. Dit is in 2021 niet meer het geval. We krijgen enkel nog een vergoeding voor de verhoogde kosten gelinkt aan de behandeling van covid patiënten. 

Niettegenstaande dit alles slaagde het UZ Brussel erin om ook in beide coronajaren 2020 en 2021 financieel positief af te sluiten.

De bedrijfsopbrengsten bleven de voorbije drie jaren toenemen: 543,8 miljoen euro in 2021, tegenover 503,4 in 2020 en 495,5 in 2019. Ook de bedrijfskosten namen over de voorbije drie jaren toe: 486,9 miljoen euro in 2019, 509 in 2020 en 535,6 in 2021. Het bedrijfsresultaat was daarmee in 2021 8,2% hoger dan in 2020. In 2020 werd een negatieve bedrijfsmarge vastgesteld van 1,11% die werd gecompenseerd met positieve financiële en uitzonderlijke resultaten. In 2021 was de bedrijfsmarge opnieuw positief.

bedrijfopbrengsten
€ 543,8 miljoen

+ 8.03% t.o.v. 2020

bedrijfskosten
€ 535,6 miljoen

+ 5.23% t.o.v. 2020

In 2019 werden 413.937 raadplegingen genoteerd tegenover 369.482 in het eerste coronajaar 2020. Dat aantal steeg in 2021 met 3,5% tot 428.504 in vergelijking met 2019, dus tot meer dan voor covid-19 toesloeg. In de meeste andere activiteitendomeinen herneemt de activiteit in 2021 duidelijk maar nog niet helemaal tot het niveau van voor corona. Met 27.859 meerdaagse opnames in 2021 steeg het aantal met 8,61 tegenover 2020 en daalde met 10,22% tegenover 2019. Zelfde trend m.b.t. de dagopnames: met 32.235 een stijging van 21,9% tegenover 2020 en een daling van 1,83% tegenover 2019. Of nog het aantal patiëntencontacten op de spoedgevallendienst: 78.842 in 2019, 61.486 in 2020 en 67.611 in 2021.

contacten Spoed
67.611

+ 9.96% t.o.v. 2020

dagopnames
32.235

+ 28.04% t.o.v. 2020

raadplegingen
428.504

+ 15.97% t.o.v. 2020

meerdaagse
opnames
27.859

+ 8.61% t.o.v. 2020

De cijfers van 2021 vergelijken met 2020 en 2019 leert ons het meest.

Natuurlijk zijn soms heel essentiële zaken niet in cijfers te vatten. En wat niet becijferd kan worden, maakt het zeker niet automatisch onbelangrijk. Context is belangrijk én vergelijken. Dat geldt zeker voor 2021.

Cijfers zeggen niet alles, 
maar soms toch veel