In november 2021 werd gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het zogenoemde ‘Landmark’-gebouw op de plaats waar voorheen het bloedtransfusiecentrum was. Het heeft zijn naam niet gestolen: een ‘landmark’ is een baken of herkenningspunt, en dat zal het bouwwerk zijn voor de Brussels Health Campus. Behalve wie op de spoedgevallendienst of in het kinderziekenhuis moet zijn, zullen patiënten en bezoekers via een en dezelfde ingang het ziekenhuis kunnen binnengaan. Zij volgen dan een ander, logischer traject doorheen het ziekenhuis via een ‘zorgboulevard’. In het gebouw zullen worden ook een moduleerbare congres- en vergaderruimte voorzien en kantoren voor ondersteunende diensten en medische staf. De huidige ingangen consultaties en hospitalisaties sluiten respectievelijk in het najaar van 2024 en begin 2028.

Het nieuwe Medisch Technische Blok kwam in 2021 helemaal onder dak - In het MTB zullen medische beeldvorming, het oncologisch centrum, intensieve geneeskunde, hemodialyse, anatomo-pathologie, het operatiekwartier, het chirurgisch dagziekenhuis, het cathlab en de logistiek ondersteunende diensten ondergebracht worden.

Voor de zomer van 2021 werd de nieuwe zaal voor geavanceerde interventionele endoscopie in gebruik genomen. Het hele ontwerp is gericht op het welbevinden van de patiënt en ergonomie voor de zorgmedewerkers, voor de hoogst mogelijke zorgkwaliteit. Qua innovatieve technologie behoort deze zaal tot de Europese top. Er zijn ook geavanceerde audiovisuele oplossingen voor educatie op afstand of om operaties te streamen, lokaal of wereldwijd. Ook huisartsen kunnen sommige procedures online meevolgen en zelfs de patiënt in real time bespreken met de specialisten.

De niet-chirurgische dageenheid Interne Geneeskunde werd volledig vernieuwd. De bestaande ruimte in het ziekenhuisgebouw werd hiervoor grondig verbouwd. Patiënten ouder dan 16 jaar kunnen op de dageenheid terecht voor behandelingen die in het ziekenhuis moeten gebeuren, maar waarvoor geen overnachting nodig is. Vaak kunnen deze behandelingen toegediend worden in één van de comfortabele zetels. Het aantal plaatsen op de dageenheid werd gevoelig uitgebreid om te voldoen aan de steeds grotere nood aan dagopnames.

Belangrijk natuurlijk, want het Ruimteplan voorziet een hoogstnodige uitbreiding van het bestaande ziekenhuiscomplex en een herschikking tot een modern, logisch, toegankelijk ziekenhuis. Er wordt tegen 2029 maar liefst 67.000 m² extra zorgoppervlakte gecreëerd. 

Ook in 2021 werd verder gewerkt:

In 2020 en 2021 bleek het uitvoeren van het Ruimteplan van het UZ Brussel immuun voor covid-19, de werken gingen door. Meer nog, er werden grote stappen vooruitgezet. Het doel blijft: een zorgomgeving creëren die aangenaam en efficiënt is voor patiënt en zorgverstrekker.

Ruimteplan:
We bleven in 2021 bouwen voor u

Het nieuwe Medisch Technische Blok kwam in 2021 helemaal onder dak - In het MTB zullen medische beeldvorming, het oncologisch centrum, intensieve geneeskunde, hemodialyse, anatomo-pathologie, het operatiekwartier, het chirurgisch dagziekenhuis, het cathlab en de logistiek ondersteunende diensten ondergebracht worden.

In november 2021 werd gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het zogenoemde ‘Landmark’-gebouw op de plaats waar voorheen het bloedtransfusiecentrum was. Het heeft zijn naam niet gestolen: een ‘landmark’ is een baken of herkenningspunt, en dat zal het bouwwerk zijn voor de Brussels Health Campus. Behalve wie op de spoedgevallendienst of in het kinderziekenhuis moet zijn, zullen patiënten en bezoekers via een en dezelfde ingang het ziekenhuis kunnen binnengaan. Zij volgen dan een ander, logischer traject doorheen het ziekenhuis via een ‘zorgboulevard’. In het gebouw zullen worden ook een moduleerbare congres- en vergaderruimte voorzien en kantoren voor ondersteunende diensten en medische staf. De huidige ingangen consultaties en hospitalisaties sluiten respectievelijk in het najaar van 2024 en begin 2028.

Voor de zomer van 2021 werd de nieuwe zaal voor geavanceerde interventionele endoscopie in gebruik genomen. Het hele ontwerp is gericht op het welbevinden van de patiënt en ergonomie voor de zorgmedewerkers, voor de hoogst mogelijke zorgkwaliteit. Qua innovatieve technologie behoort deze zaal tot de Europese top. Er zijn ook geavanceerde audiovisuele oplossingen voor educatie op afstand of om operaties te streamen, lokaal of wereldwijd. Ook huisartsen kunnen sommige procedures online meevolgen en zelfs de patiënt in real time bespreken met de specialisten.

De niet-chirurgische dageenheid Interne Geneeskunde werd volledig vernieuwd. De bestaande ruimte in het ziekenhuisgebouw werd hiervoor grondig verbouwd. Patiënten ouder dan 16 jaar kunnen op de dageenheid terecht voor behandelingen die in het ziekenhuis moeten gebeuren, maar waarvoor geen overnachting nodig is. Vaak kunnen deze behandelingen toegediend worden in één van de comfortabele zetels. Het aantal plaatsen op de dageenheid werd gevoelig uitgebreid om te voldoen aan de steeds grotere nood aan dagopnames.

Belangrijk natuurlijk, want het Ruimteplan voorziet een hoogstnodige uitbreiding van het bestaande ziekenhuiscomplex en een herschikking tot een modern, logisch, toegankelijk ziekenhuis. Er wordt tegen 2029 maar liefst 67.000 m² extra zorgoppervlakte gecreëerd. 

Ook in 2021 werd verder gewerkt:

In 2020 en 2021 bleek het uitvoeren van het Ruimteplan van het UZ Brussel immuun voor covid-19, de werken gingen door. Meer nog, er werden grote stappen vooruitgezet. Het doel blijft: een zorgomgeving creëren die aangenaam en efficiënt is voor patiënt en zorgverstrekker.

Ruimteplan:
We bleven in 2021 bouwen voor u