PrimUZ is een geïntegreerde en inclusieve software, ontwikkeld door een deskundig IT-team van het UZ Brussel. Opgebouwd vanuit één unieke code, symboliseert de vooruitstrevende applicatie een monoliet waar alles naadloos in elkaar schuift. In 2021 sloot AZ Rivierenland zich bij PrimUZ aan en kwam het aantal gebruikers-ziekenhuizen op 6. In 2022 komen er nog drie ziekenhuizen bij. Een onderdeel van PrimUZ is het patiëntenportaal. Dit portaal kreeg in 2021 een update waardoor het voortaan ondermeer mogelijk is voor de patiënt om rechtstreeks toegang te krijgen tot zijn of haar medische gegevens.

Autonome dienst Klinische Nutritie en Diëtetiek officieel gelanceerd - De dienst Klinische nutritie en diëtetiek, onder leiding van prof. Dr. Sabeth De Waele en hoofddiëtiste Ilse Loodts, werd officieel gestart. Het Nutritieteam en de afdeling diëtetiek zijn al langer actief in ons ziekenhuis, maar de krachten zijn nu gebundeld in de autonome dienst. Klinische nutritie is een specialisatie binnen de geneeskunde en zorg die zich bezighoudt met de preventie, diagnose en behandeling van voedingsgerelateerde en metabole veranderingen die gepaard gaan met acute of chronische ziekte en omstandigheden.

Verslagen voor de huisarts: cruciaal in onze gezondheidszorg – Het UZ Brussel nam actief deel aan de ‘Dag van het verslag voor de huisarts’ op 19 oktober. De huisarts is de spilfiguur in de eerstelijnszorg voor de patiënt. De huisarts beheert immers het Globaal Medisch Dossier (GMD) van zijn patiënten. Kwalitatieve, tijdige verslaggeving ontvangen van specialisten is voor hen cruciaal. Door zijn deelname wilde het ziekenhuis de eigen artsen sensibiliseren.

Maak kennis met SARI - UZ Brussel maakt als enige Belgische speler deel uit van het Europese I-MOVE-netwerk. Dit netwerk van ziekenhuizen, onderzoekscentra, … monitort de verspreiding van virussen en de doeltreffendheid van vaccins over landsgrenzen heen. In covidtijden is deze monitoring meer dan ooit relevant om pandemieën vroeg te detecteren en vaccinatiestrategieën tijdig te ontwikkelen.  In het UZ Brussel gebeurt deze monitoring door het registeren van gegevens van SARI-patiënten (Severe Acute Respiratory Infection).

PACU High Care opent - Volwassen patiënten die vlak na een zware ingreep 24 uur nauwe observatie nodig hebben, worden voortaan opgenomen op de PACU High Care. De vroegere eenheid A110 werd verbouwd en biedt ruimte aan 9 kamers waarvan 6 highcare kamers met sas en 3 lowcare kamers, allen voorzien van digitale monitoring en camerabewaking.

De eerste stap naar een geautomatiseerde decentrale medicatiedistributie is gezet - Het departement Verpleeg- en Vroedkunde, de Apotheek en de dienst ICT lanceerden het eerste decentraal automatisch medicatiedistributiesysteem op de verpleegeenheid Nefrologie/Transplantatie/Gastrologie. Het gaat om een testopstelling die gedurende 6 maanden het individuele distributiesysteem vervangt. Na dit intensieve doortesten volgt een uitrol naar alle verpleegeenheden. Het doel is een snellere en effectieve beschikbaarheid van geneesmiddelen, minder retours en tijdswinst voor de verpleegkundigen.

Positief nieuws voor heel wat VUB/UZ Brussel onderzoek - De inspanningen van verschillende VUB/UZ Brussel onderzoekers werden beloond met de toekenning van onderzoeksmiddelen van het FWO, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Pathfinder-fonds van de European Innovation Council.

De nieuwe zaal voor geavanceerde interventionele endoscopie werd in gebruik genomen. Prof. dr. Kunda, die eerder al advies gaf voor de inrichting van ziekenhuizen en gelijkaardige zalen in onder meer het Aarhus University Hospital (Denemarken), creëerde de unit samen met architecten en ingenieurs van het UZ Brussel. Het hele ontwerp is geconcipieerd met het oog op het welbevinden van de patiënt en ergonomie voor de zorgmedewerkers en voor de hoogst mogelijke zorgkwaliteit.

Snelste CT-scanner ter wereld in primeur in het UZ Brussel geïnstalleerd - Voor het eerst werd het mogelijk om op basis van heldere CT-scans het volledige hart van patiënten met een onregelmatig of snel hartritme, gedetailleerd in 0.23 seconden in beeld te brengen door het gebruik van de snelste klinische CT-scanner die momenteel beschikbaar is. Het UZ Brussel werkt daarvoor nauw samen met General Electric die dit nieuwe CT-toestel (Revolution APEX 0.23) heeft ontwikkeld. De scanner is bijna 20% sneller dan de vorige generatie CT-toestellen. Dit is belangrijk omdat het voor een beweeglijk orgaan als het hart heel moeilijk is om een perfect stilstaand beeld te maken. Voordien was daarvoor een invasieve procedure nodig.

UZ Brussel toegelaten tot het ERN GENTURIS voor erfelijke borst- en eierstokkanker - Het UZ Brussel werd recent toegelaten tot het ERN Genturis. Dat is een Europees referentienetwerk voor alle patiënten met een van de zeldzame erfelijke kankers of Genetische Tumor Risico Syndromen (genturis). Het ziekenhuis werd onder meer geprezen voor zijn aanpak op vlak van kwaliteit en voor de multidisciplinaire behandeling van erfelijke borst- en eierstokkanker.

Nieuw UZ Brussel kwaliteitskader: meer focus op tastbare resultaten voor patiënt en medewerker - Een ambitieus kwaliteitsbeleid met meer focus op een daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg en van patiëntenervaringen, dat is het uitgangspunt van het vernieuwde kwaliteitskader dat het UZ Brussel met betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen en experten uit ondersteunende diensten heeft uitgewerkt. De vernieuwing komt er na de beslissing van einde 2020 om niet verder te gaan met de JCI-accreditering. Dit internationale accrediteringsprogramma resulteerde in een aantal belangrijke procesverbeteringen, maar de administratieve druk stond niet steeds in verhouding tot het aantoonbare resultaat in de zorg.

Bru-BRAIN of 1 + 1 = 3 - Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie bundelen expertise voor betere diagnose en therapiekeuzes. Begin 2021 is het Brussels Integrated Center for Brain and Memory (Bru-BRAIN) officieel van start gegaan. Het nieuwe disciplineoverschrijdende centrum voor geheugen en cognitie in het UZ Brussel is een unieke samenwerking tussen de diensten Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie, waarbinnen expertise niet alleen onderling wordt verweven met elkaar, maar ook met die van paramedici zoals neuropsychologen en ergotherapeuten.

Kankerbehandeling in 5 dagen voor patiënten met prostaat- of darmkanker door preciezere bestraling met minder bijwerkingen - Als eerste ziekenhuis in België behandelt het UZ Brussel patiënten met onder meer prostaat- en endeldarmkanker (de endeldarm is de laatste 15 cm van de darm waar 30% van de darmkankers zich ontwikkelt) met een baanbrekende radiotherapiebehandeling via het nieuwe MRIdian-toestel. Dit toestel combineert geavanceerde beeldvorming via MRI-scans met gerichte straling om tumoren beter en sneller te kunnen behandelen en leidt tot minder bijwerkingen voor de patiënten.

Uitbreiding van het lesaanbod voor zieke en gehospitaliseerde kinderen - Ziekenhuisschool Inkendaal startte met een nieuwe vestigingsplaats in het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel. De leerkrachten van ziekenhuisschool Inkendaal geven les aan patiëntjes van 2,5 tot en met 12 jaar in het dagziekenhuis en op de diensten Pediatrie, Kinderoncologie en Intensieve Zorg. De lessen gaan door in de Appeltuin, de speel-, recreatie- en leerruimte in het KidZ Health Castle.

UZ Brussel, VUB en Green Energy Park zetten nieuwe stap in de bouw van een innovatief hightech bedrijven- en onderzoekscentrum - Green Energy Park vzw en ‘Team Alfa’, het consortium rond Ghelamco, ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van een duurzaam en innovatief hightechbedrijven- en onderzoekscentrum in het Researchpark in Zellik. Green Energy Park vzw werd in 2019 opgericht als onderzoekshub van de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel en dient als proeftuin waar de VUB, het UZ Brussel, bedrijven, onderzoekinstellingen en overheden in co-creatie samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst werd de volgende stap in de uitbouw van het Green Energy Park gelegd. De werken startten in 2021 en Green Energy Park zal helemaal operationeel zijn in 2024.
Ook in 2021 heeft (toen) Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits met een druk op de virtuele knop het Smart Village Lab geactiveerd. Deze innovatieve proeftuin is de eerste fysieke realisatie van het Green Energy Park. Het zal onderzoeken hoe wonen in de toekomst slim, duurzaam en energie-efficiënt kan worden.

Koningin Mathilde bezoekt het UZ Brussel - Het UZ Brussel luidde de alarmbel: het stelde een enorme toename vast van het aantal kinderen en jongeren dat door de coronamaatregelen met een eetstoornis kampt. Het huidige opname-aanbod binnen Vlaanderen en Brussel is ontoereikend waardoor lange wachtlijsten ontstaan voor kinderen en jongeren tussen 10 en 15 jaar. Het UZ Brussel verdrievoudigde daarom op Pediatrie tijdelijk het aantal behandelbedden voor jonge patiënten met een eetstoornis. Patiënten krijgen er een intensieve en multidisciplinaire behandeling, met oog voor de verschillende facetten van de eetstoornis en in nauwe interactie met hun directe omgeving. Koningin Mathilde bezocht naar aanleiding daarvan het ziekenhuis en was oprecht geïnteresseerd in de toelichting en bekommernissen van de pediaters, kinderpsychiaters en experten van de Eetkliniek van het UZ Brussel.

Unieke combinatie van angiografie en volume CT-scan leidt tot snellere, gerichtere en efficiëntere diagnose en behandeling - Als één van de eersten in Europa maken radiologen in het UZ Brussel voortaan gebruik van een 4D CT-scanner. Dit hybride toestel combineert twee types beeldvorming: een angiografie C-boog (voor beeldvorming van bloedvaten door gebruik van contrastvloeistof) en een volume CT-scan voor driedimensionale beelden. Het resultaat is een snellere, gerichtere en efficiëntere diagnose en behandeling. Bovendien is het niet langer de patiënt die beweegt in de scanner, maar de scanner die zich verplaatst over de patiënt heen. Dit betekent meer comfort voor de patiënt.

Centrum voor Hart- en Vaatziekten biedt unieke expertise met de start van TriClip-interventies - Een multidisciplinair team van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ) van het UZ Brussel behandelde in primeur patiënten met een TriClip-interventie. Patiënten die niet meer in aanmerking komen voor een klassieke klepchirurgie waarbij het borstbeen wordt opengemaakt, krijgen nieuw perspectief met de minimaal invasieve TriClip-interventie via de lies. Met deze nieuwe klepingreep zet het CHVZ zich verder op de kaart als toonaangevend cardiologisch centrum.

UZ Brussel, GZA en ZNA bundelen expertise zeldzame kinderchirurgie in Saffier-netwerk - De kinderchirurgen en hun teams van het UZ Brussel, GZA Ziekenhuizen en ZNA gaan intensief samenwerken. Het nieuwe centrum is goed voor 6 kinderchirurgen met samen meer dan 100 jaar ervaring en ruim 1.800 ingrepen per jaar. Dankzij de samenwerking is er het hele jaar dag en nacht een kinderchirurg beschikbaar

UZ Brussel lanceert PCOS-kliniek - Het UZ Brussel bundelde de multidisciplinaire zorg voor vrouwen met het polycystisch eierstoksyndroom (PCOS) in de PCOS-kliniek. PCOS is een genetisch bepaalde, hormonale, stofwisselings-en voorplantingsstoornis die wereldwijd ongeveer een op tien vrouwen treft. Het beïnvloedt de algemene gezondheid en het welzijn van een vrouw. Desondanks is de aandoening miskend en blijft PCOS bij veel vrouwen ongediagnosticeerd.

Het ziekenhuisnetwerk Curoz werd opgericht - A.S.Z. (Aalst – Geraardsbergen – Wetteren), OLV Ziekenhuis (Aalst – Asse – Ninove), AZ Sint-Maria (Halle) en UZ Brussel (Jette) werken vanaf nu samen als het ziekenhuisnetwerk Curoz. De samenwerking past binnen het gezondheidsbeleid van de overheid, waarbij ziekenhuizen worden gevraagd om meer samen te werken en het zorgaanbod beter af te stemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Curoz vullen elkaar goed aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Patiënten in deze regio zullen zo alle zorg dichtbij huis vinden.

De corona-epidemie gaf wellicht soms de indruk dat onze samenleving stilstond. Maar dat was in het UZ Brussel geenszins het geval. Ook in 2021 werden talrijke initiatieven genomen op het vlak van innovatie, zorgkwaliteit, patiëntenbeleving, dienstverlening, duurzaamheid, ... Een overzicht in vogelvlucht.

Een waaier aan activiteiten

PrimUZ is een geïntegreerde en inclusieve software, ontwikkeld door een deskundig IT-team van het UZ Brussel. Opgebouwd vanuit één unieke code, symboliseert de vooruitstrevende applicatie een monoliet waar alles naadloos in elkaar schuift. In 2021 sloot AZ Rivierenland zich bij PrimUZ aan en kwam het aantal gebruikers-ziekenhuizen op 6. In 2022 komen er nog drie ziekenhuizen bij. Een onderdeel van PrimUZ is het patiëntenportaal. Dit portaal kreeg in 2021 een update waardoor het voortaan ondermeer mogelijk is voor de patiënt om rechtstreeks toegang te krijgen tot zijn of haar medische gegevens.

Autonome dienst Klinische Nutritie en Diëtetiek officieel gelanceerd - De dienst Klinische nutritie en diëtetiek, onder leiding van prof. Dr. Sabeth De Waele en hoofddiëtiste Ilse Loodts, werd officieel gestart. Het Nutritieteam en de afdeling diëtetiek zijn al langer actief in ons ziekenhuis, maar de krachten zijn nu gebundeld in de autonome dienst. Klinische nutritie is een specialisatie binnen de geneeskunde en zorg die zich bezighoudt met de preventie, diagnose en behandeling van voedingsgerelateerde en metabole veranderingen die gepaard gaan met acute of chronische ziekte en omstandigheden.

Verslagen voor de huisarts: cruciaal in onze gezondheidszorg – Het UZ Brussel nam actief deel aan de ‘Dag van het verslag voor de huisarts’ op 19 oktober. De huisarts is de spilfiguur in de eerstelijnszorg voor de patiënt. De huisarts beheert immers het Globaal Medisch Dossier (GMD) van zijn patiënten. Kwalitatieve, tijdige verslaggeving ontvangen van specialisten is voor hen cruciaal. Door zijn deelname wilde het ziekenhuis de eigen artsen sensibiliseren.

Maak kennis met SARI - UZ Brussel maakt als enige Belgische speler deel uit van het Europese I-MOVE-netwerk. Dit netwerk van ziekenhuizen, onderzoekscentra, … monitort de verspreiding van virussen en de doeltreffendheid van vaccins over landsgrenzen heen. In covidtijden is deze monitoring meer dan ooit relevant om pandemieën vroeg te detecteren en vaccinatiestrategieën tijdig te ontwikkelen.  In het UZ Brussel gebeurt deze monitoring door het registeren van gegevens van SARI-patiënten (Severe Acute Respiratory Infection).

PACU High Care opent - Volwassen patiënten die vlak na een zware ingreep 24 uur nauwe observatie nodig hebben, worden voortaan opgenomen op de PACU High Care. De vroegere eenheid A110 werd verbouwd en biedt ruimte aan 9 kamers waarvan 6 highcare kamers met sas en 3 lowcare kamers, allen voorzien van digitale monitoring en camerabewaking.

De eerste stap naar een geautomatiseerde decentrale medicatiedistributie is gezet - Het departement Verpleeg- en Vroedkunde, de Apotheek en de dienst ICT lanceerden het eerste decentraal automatisch medicatiedistributiesysteem op de verpleegeenheid Nefrologie/Transplantatie/Gastrologie. Het gaat om een testopstelling die gedurende 6 maanden het individuele distributiesysteem vervangt. Na dit intensieve doortesten volgt een uitrol naar alle verpleegeenheden. Het doel is een snellere en effectieve beschikbaarheid van geneesmiddelen, minder retours en tijdswinst voor de verpleegkundigen.

Positief nieuws voor heel wat VUB/UZ Brussel onderzoek - De inspanningen van verschillende VUB/UZ Brussel onderzoekers werden beloond met de toekenning van onderzoeksmiddelen van het FWO, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Pathfinder-fonds van de European Innovation Council.

De nieuwe zaal voor geavanceerde interventionele endoscopie werd in gebruik genomen. Prof. dr. Kunda, die eerder al advies gaf voor de inrichting van ziekenhuizen en gelijkaardige zalen in onder meer het Aarhus University Hospital (Denemarken), creëerde de unit samen met architecten en ingenieurs van het UZ Brussel. Het hele ontwerp is geconcipieerd met het oog op het welbevinden van de patiënt en ergonomie voor de zorgmedewerkers en voor de hoogst mogelijke zorgkwaliteit.

Snelste CT-scanner ter wereld in primeur in het UZ Brussel geïnstalleerd - Voor het eerst werd het mogelijk om op basis van heldere CT-scans het volledige hart van patiënten met een onregelmatig of snel hartritme, gedetailleerd in 0.23 seconden in beeld te brengen door het gebruik van de snelste klinische CT-scanner die momenteel beschikbaar is. Het UZ Brussel werkt daarvoor nauw samen met General Electric die dit nieuwe CT-toestel (Revolution APEX 0.23) heeft ontwikkeld. De scanner is bijna 20% sneller dan de vorige generatie CT-toestellen. Dit is belangrijk omdat het voor een beweeglijk orgaan als het hart heel moeilijk is om een perfect stilstaand beeld te maken. Voordien was daarvoor een invasieve procedure nodig.

UZ Brussel toegelaten tot het ERN GENTURIS voor erfelijke borst- en eierstokkanker - Het UZ Brussel werd recent toegelaten tot het ERN Genturis. Dat is een Europees referentienetwerk voor alle patiënten met een van de zeldzame erfelijke kankers of Genetische Tumor Risico Syndromen (genturis). Het ziekenhuis werd onder meer geprezen voor zijn aanpak op vlak van kwaliteit en voor de multidisciplinaire behandeling van erfelijke borst- en eierstokkanker.

Nieuw UZ Brussel kwaliteitskader: meer focus op tastbare resultaten voor patiënt en medewerker - Een ambitieus kwaliteitsbeleid met meer focus op een daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg en van patiëntenervaringen, dat is het uitgangspunt van het vernieuwde kwaliteitskader dat het UZ Brussel met betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen en experten uit ondersteunende diensten heeft uitgewerkt. De vernieuwing komt er na de beslissing van einde 2020 om niet verder te gaan met de JCI-accreditering. Dit internationale accrediteringsprogramma resulteerde in een aantal belangrijke procesverbeteringen, maar de administratieve druk stond niet steeds in verhouding tot het aantoonbare resultaat in de zorg.

Bru-BRAIN of 1 + 1 = 3 - Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie bundelen expertise voor betere diagnose en therapiekeuzes. Begin 2021 is het Brussels Integrated Center for Brain and Memory (Bru-BRAIN) officieel van start gegaan. Het nieuwe disciplineoverschrijdende centrum voor geheugen en cognitie in het UZ Brussel is een unieke samenwerking tussen de diensten Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie, waarbinnen expertise niet alleen onderling wordt verweven met elkaar, maar ook met die van paramedici zoals neuropsychologen en ergotherapeuten.

Kankerbehandeling in 5 dagen voor patiënten met prostaat- of darmkanker door preciezere bestraling met minder bijwerkingen - Als eerste ziekenhuis in België behandelt het UZ Brussel patiënten met onder meer prostaat- en endeldarmkanker (de endeldarm is de laatste 15 cm van de darm waar 30% van de darmkankers zich ontwikkelt) met een baanbrekende radiotherapiebehandeling via het nieuwe MRIdian-toestel. Dit toestel combineert geavanceerde beeldvorming via MRI-scans met gerichte straling om tumoren beter en sneller te kunnen behandelen en leidt tot minder bijwerkingen voor de patiënten.

Uitbreiding van het lesaanbod voor zieke en gehospitaliseerde kinderen - Ziekenhuisschool Inkendaal startte met een nieuwe vestigingsplaats in het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel. De leerkrachten van ziekenhuisschool Inkendaal geven les aan patiëntjes van 2,5 tot en met 12 jaar in het dagziekenhuis en op de diensten Pediatrie, Kinderoncologie en Intensieve Zorg. De lessen gaan door in de Appeltuin, de speel-, recreatie- en leerruimte in het KidZ Health Castle.

UZ Brussel, VUB en Green Energy Park zetten nieuwe stap in de bouw van een innovatief hightech bedrijven- en onderzoekscentrum - Green Energy Park vzw en ‘Team Alfa’, het consortium rond Ghelamco, ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van een duurzaam en innovatief hightechbedrijven- en onderzoekscentrum in het Researchpark in Zellik. Green Energy Park vzw werd in 2019 opgericht als onderzoekshub van de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel en dient als proeftuin waar de VUB, het UZ Brussel, bedrijven, onderzoekinstellingen en overheden in co-creatie samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst werd de volgende stap in de uitbouw van het Green Energy Park gelegd. De werken startten in 2021 en Green Energy Park zal helemaal operationeel zijn in 2024.
Ook in 2021 heeft (toen) Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits met een druk op de virtuele knop het Smart Village Lab geactiveerd. Deze innovatieve proeftuin is de eerste fysieke realisatie van het Green Energy Park. Het zal onderzoeken hoe wonen in de toekomst slim, duurzaam en energie-efficiënt kan worden.

Koningin Mathilde bezoekt het UZ Brussel - Het UZ Brussel luidde de alarmbel: het stelde een enorme toename vast van het aantal kinderen en jongeren dat door de coronamaatregelen met een eetstoornis kampt. Het huidige opname-aanbod binnen Vlaanderen en Brussel is ontoereikend waardoor lange wachtlijsten ontstaan voor kinderen en jongeren tussen 10 en 15 jaar. Het UZ Brussel verdrievoudigde daarom op Pediatrie tijdelijk het aantal behandelbedden voor jonge patiënten met een eetstoornis. Patiënten krijgen er een intensieve en multidisciplinaire behandeling, met oog voor de verschillende facetten van de eetstoornis en in nauwe interactie met hun directe omgeving. Koningin Mathilde bezocht naar aanleiding daarvan het ziekenhuis en was oprecht geïnteresseerd in de toelichting en bekommernissen van de pediaters, kinderpsychiaters en experten van de Eetkliniek van het UZ Brussel.

Unieke combinatie van angiografie en volume CT-scan leidt tot snellere, gerichtere en efficiëntere diagnose en behandeling - Als één van de eersten in Europa maken radiologen in het UZ Brussel voortaan gebruik van een 4D CT-scanner. Dit hybride toestel combineert twee types beeldvorming: een angiografie C-boog (voor beeldvorming van bloedvaten door gebruik van contrastvloeistof) en een volume CT-scan voor driedimensionale beelden. Het resultaat is een snellere, gerichtere en efficiëntere diagnose en behandeling. Bovendien is het niet langer de patiënt die beweegt in de scanner, maar de scanner die zich verplaatst over de patiënt heen. Dit betekent meer comfort voor de patiënt.

Centrum voor Hart- en Vaatziekten biedt unieke expertise met de start van TriClip-interventies - Een multidisciplinair team van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ) van het UZ Brussel behandelde in primeur patiënten met een TriClip-interventie. Patiënten die niet meer in aanmerking komen voor een klassieke klepchirurgie waarbij het borstbeen wordt opengemaakt, krijgen nieuw perspectief met de minimaal invasieve TriClip-interventie via de lies. Met deze nieuwe klepingreep zet het CHVZ zich verder op de kaart als toonaangevend cardiologisch centrum.

UZ Brussel, GZA en ZNA bundelen expertise zeldzame kinderchirurgie in Saffier-netwerk - De kinderchirurgen en hun teams van het UZ Brussel, GZA Ziekenhuizen en ZNA gaan intensief samenwerken. Het nieuwe centrum is goed voor 6 kinderchirurgen met samen meer dan 100 jaar ervaring en ruim 1.800 ingrepen per jaar. Dankzij de samenwerking is er het hele jaar dag en nacht een kinderchirurg beschikbaar

UZ Brussel lanceert PCOS-kliniek - Het UZ Brussel bundelde de multidisciplinaire zorg voor vrouwen met het polycystisch eierstoksyndroom (PCOS) in de PCOS-kliniek. PCOS is een genetisch bepaalde, hormonale, stofwisselings-en voorplantingsstoornis die wereldwijd ongeveer een op tien vrouwen treft. Het beïnvloedt de algemene gezondheid en het welzijn van een vrouw. Desondanks is de aandoening miskend en blijft PCOS bij veel vrouwen ongediagnosticeerd.

Het ziekenhuisnetwerk Curoz werd opgericht - A.S.Z. (Aalst – Geraardsbergen – Wetteren), OLV Ziekenhuis (Aalst – Asse – Ninove), AZ Sint-Maria (Halle) en UZ Brussel (Jette) werken vanaf nu samen als het ziekenhuisnetwerk Curoz. De samenwerking past binnen het gezondheidsbeleid van de overheid, waarbij ziekenhuizen worden gevraagd om meer samen te werken en het zorgaanbod beter af te stemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Curoz vullen elkaar goed aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Patiënten in deze regio zullen zo alle zorg dichtbij huis vinden.

De corona-epidemie gaf wellicht soms de indruk dat onze samenleving stilstond. Maar dat was in het UZ Brussel geenszins het geval. Ook in 2021 werden talrijke initiatieven genomen op het vlak van innovatie, zorgkwaliteit, patiëntenbeleving, dienstverlening, duurzaamheid, ... Een overzicht in vogelvlucht.

Een waaier aan activiteiten